ที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ รายงาน ผลการประชุมตลอด 3 วันที่ผ่านมา เน้นนำหลักธรรมไปใช้ในการสร้างสันติภาพในโลก
mcuit [ 11/05/2006 ]

ที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ รายงาน การประชุมตลอด 3 วันที่ผ่านมา ก่อนที่จะประกาศแถลงการณ์ร่วมกันในช่วงบ่ายวันนี้ โดยที่ประชุมยังคงเน้นในเรื่องของการนำหลักธรรม ไปใช้ในการสร้างสันติภาพในโลก
บรรยาการศการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2549 ที่ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ขณะนี้ ดอกเตอร์พระชิ มิง ยี จากประเทศสิงคโปร์ ได้รายงานการประชุมตลอด 3 วันที่ผ่านมา และการประชุมกลุ่มที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ กลุ่มสันติภาพโลก , พุทธศึกษา , การเผยแผ่พระพุทธศาสนา , การปกป้องวัฒนธรรมทางศาสนา , การพัฒนาที่ยั่งยืน , ความร่วมมือของชาวพุทธ และสตรีในพระพุทธศาสนา
โดยตัวแทนกลุ่มสันติภาพโลกได้รายงานว่า ในยุคโลกาภิวัฒน์เช่นปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาก สิ่งสำคัญที่จะสร้างสันติในโลกได้คือ การสร้างความปรองดองของชาวพุทธทั่วโลก และการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะหลักคำสอนในเรื่องการควบคุมสติ
ขณะที่ กลุ่มการธำรงรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ กล่าวว่า ควรมีการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในศาสนามากขึ้น เพื่อจรรโลงวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ซึ่งเห็นว่าสื่อกับการโฆษณามีความสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมทางศาสนาให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตาม การธำรงรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ จะต้องขึ้นอยู่กับการรู้จักควบคุมความประพฤติของตัวเองของแต่ละบุคคลด้วย
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้เปิดให้มีการอภิปรายไปตลอดช่วงเช้า ก่อนที่จะประกาศแถลงการณ์ร่วมของที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ ซึ่ง สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จะกล่าวอนุโมทนา และปิดการประชุมในเวลา 14.30 น. วันนี้

ข้อมูล : http://thainews.prd.go.th/previewnews.php?m_newsid=254905100036&tb=NEWS