เปลี่ยนภาษา : Thai Language English Language
PROGRAM VENUE CONFERENCE SYMPOSIUM CULTURE AND ARTS

 
 
        พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล
 

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
สถานที่ ห้องประชุมสหประชาชาติ ชั้น ๒

พิธีกร
ศาสตราจารย์ เอียน แฮริส และ ศาสตราจารย์ โอลิเวอร์ อะเบนายะกะ

ผู้อภิปรายกลุ่ม

    
๑. ศาสตราจารย์ วันชัย วัฒนทรัพย์, (แพทย์ศาสตร์), อดีตประธานมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
        ผู้อำนวยการศูนย์เพื่อสันติภาพและธรรมาภิบาล, สถาบันพระปกเกล้า และ สมาชิกคณะกรรมการ
        ที่ปรึกษาสหประชาชาติเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในการศึกษา (ICCRE)
    ๒. ศาสตราจารย์ เอียน แฮริส, ปริญญาเอก (แลนคาสเตอร์), มหาวิทยาลัยเซนต์มาร์ตินคอลเลจ,
        แลนคาสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
    ๓. ศาสตราจารย์ โอลิเวอร์ อะเบนายะกะ, ปริญญาเอก (แลนคาสเตอร์), ผู้อำนวยการวิจัย
        มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาและภาษาบาลีศรีลังกา กรุงโคลอมโบ, ประเทศศรีลังกา
    ๔. มร. แจฟฟรี่ เอ็ม. แบมฟอร์ด, ปริญญาโท (อ็อกซฟอร์ด) ผู้อำนวยการบริหารศูนย์อ๊อกซฟอร์ด-
        ศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
    ๕. พระคุณเจ้า บี. ศรีสรณการ, นายะกะเถโร, กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย

เอกสารนำเสนอกลุ่มพระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล

แผนที่ห้องประชุม UNCC กรุงเทพฯ

 

 
Office of Natinal Buddhism Department of Religious Affairs The Government Public relations Department Mahachulalongkornrajavidyalaya University TRUE Visions