เปลี่ยนภาษา : Thai Language English Language
PROGRAM VENUE CONFERENCE SYMPOSIUM CULTURE AND ARTS

 
 
        การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิทยาการสมัยใหม่
 

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
สถานที่ ห้องประชุมสหประชาชาติ ห้องที่ ๑ ชั้น ๒

พิธีกร : t.b.a.

บทความผู้อภิปรายกลุ่ม
        ๑. นางสาว บาเบธ เอ็ม. แวนลู, ปริญญาโท (สถานบันภาพยนต์ ซานฟรานซิสโก), (ผู้อำนวย
            การภาพยนต์และทีวี ผู้ผลิตรายการ และสื่อศิลปิน ผู้จัดรายการมูลนิธิกระจายเสียงชาวพุทธ.
            ประเทศเนเธอร์แลนด์)
        ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมาน งามสนิท, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
            ประเทศไทย
        ๓. พระคุณเจ้า พระนันเดียสิเอนะ (แองเกิล ออสการ์ วาเลนตินุสสี่) เจ้าอาวาสวัดธัมมวิหาร และ
            ศูนย์เม็กซิกันชาวพุทธเถรวาท, บันเดอริลลา, ประเทศเม็กซิโก

เอกสารนำเสนอเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิทยาการสมัยใหม่

แผนที่ห้องประชุม ภายในสหประชาชาติ

 

 
Office of Natinal Buddhism Department of Religious Affairs The Government Public relations Department Mahachulalongkornrajavidyalaya University TRUE Visions