เปลี่ยนภาษา : Thai Language English Language
PROGRAM VENUE CONFERENCE SYMPOSIUM CULTURE AND ARTS

 
 
        การอนุรักษ์และการส่งเสริมพุทธศิลป์
 

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
สถานที่ ห้องประชุมสหประชาชาติ ห้องที่ ๓ ชั้นที่ ๑

พิธีกร

บทความ/ ผู้อภิปรายกลุ่ม
        ๑.นางวังโม ดีเซ ปริญญาโท (มหาวิทยาลัยอเมริกัน) ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิพุทธธรรม
           นานาชาติ, ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้อุปถัมภ์การสวดพระไตรปิฏกบาลี
           ประจำปีที่พุทธคยา

เอกสารนำเสนอกลุ่มอนุรักษ์และสงเสริมพุทธศิลป์

แผนที่ห้องประชุม ภายในสหประชาชาติ 

 
Office of Natinal Buddhism Department of Religious Affairs The Government Public relations Department Mahachulalongkornrajavidyalaya University TRUE Visions