เปลี่ยนภาษา : Thai Language English Language
PROGRAM VENUE CONFERENCE SYMPOSIUM CULTURE AND ARTS

 
 
        กรรมฐานในพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์
 

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
สถานที่ ห้องประชุมสหประชาชาติ ที่ ๒ ชั้นที่ ๒

พิธีกร ดร.สาราช ชาร์

ผู้อภิปรายกลุ่ม
        ๑. พระเดชพระคุณ พระสุเมโธ, พระกัมมัฏฐานาจารย์ และ เจ้าอาวาสวัดอมราวดี,
            ประเทศอังกฤษ
        ๒. รองศาสตราจารย์, พระคุณเจ้า พระเชกินดา, มหาวิทยาลัยพระธรรมฑูต เถรวาทนานาชาติ,
            ย่างกุ้ง
        ๓. นางอินาวา ซิพโควิค, เลขานุการกลุ่มปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เอส.เอน โคเองกา,
            เบลเกรด, ประเทศเซอร์เบีย
        ๔. ดร. รูเพิรท์ เกตเทิน, ปริญญาเอก (แมนเชสเตอร์), วิปัสสนาจารย์, ประธานสมาคมบาลี-
            ปกรณ์, และผู้อำนวยการประสานงานศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย
            บริสตอล, ประเทศอังกฤษ

เอกสารนำเสนอกลุ่มกรรมฐานในพระพุทธศาสนาและการพัฒนามนุษย์

แผนที่ห้องประชุม ภายในสหประชาชาติ

 

 
Office of Natinal Buddhism Department of Religious Affairs The Government Public relations Department Mahachulalongkornrajavidyalaya University TRUE Visions