เปลี่ยนภาษา : Thai Language English Language
PROGRAM VENUE CONFERENCE SYMPOSIUM CULTURE AND ARTS

 
 
        สัมมนามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
 

วันจันทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
สถานที่ ห้องประชุมสหประชาชาติ ที่ ๔ ชั้นที่ ๑

พิธีกร : พระคุณเจ้า พระ ดร.คำหมาย ธัมมสามิ, ปริญญาเอกทางปรัชญา (อ๊อกซฟอร์ด)
           ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอ๊อกซฟอร์ด, มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,
          
ประเทศอังกฤษ

บทความ/ผู้อภิปรายกลุ่ม :
      ๑. ภิกษุณี ดร. อี้ฟา ปริญญาเอก (เยล), ประธานแผนกศาสนศึกษา, มหาวิทยาลัยเดอะเวส,
          ประเทศสหรัฐอเมริกา
      ๒. พระคุณเจ้า ศาสตราจารย์ เกเชอ งาวัง ซัมเตน, อธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์สถาบันศึกษา
          ทิเบตชั้นสูง, สารนารท ประเทศอินเดีย
      ๓. ดร. โทมัส อากอซ ปริญญาเอก (บูดาเปสต์), ผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์ต่างประเทศ,
          มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาบูดาเปสต์, ประเทศฮังการี

ผู้ตอบคำถาม :
      ๑. ศาสตราจารย์ ริชาร์ด กอมบริช, ปริญญาเอก (ทางปรัชญา) (โอซอน) ศาสตราจารย์
          (เกียรติคุณ) และผู้อำนวยการวิชาการ ศูนย์อ๊อกซฟอร์ดศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา
          มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ
      ๒. ศาสตราจารย์ ทิม โคเบอร์น ปริญญาเอก (ฮาร์วาร์ด), ประธานมหาวิทยาลัยนโรปะ,
          ประเทศสหรัฐอเมริกา
      ๓. พระคุณเจ้า เว่ยวู, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิวซีแลนด์), ประธานก่อตั้งสภาวิทยาลัย-
          พุทธศาสนานานาชาติ หาดใหญ่/ปีนัง

แผนที่ห้องประชุม ภายในสหประชาชาติ

 

 
Office of Natinal Buddhism Department of Religious Affairs The Government Public relations Department Mahachulalongkornrajavidyalaya University TRUE Visions