เปลี่ยนภาษา : Thai Language English Language
PROGRAM VENUE CONFERENCE SYMPOSIUM CULTURE AND ARTS

 
 
  
 
  The Buddha More
ประสูติกาล
ประสูติกาล
กามสุขัลลิกานุโยค
กามสุขัลลิกานุโยค
จุดหักเหในชีวิต
จุดหักเหในชีวิต
การเสด็จออกผนวช
การเสด็จออกผนวช
การบำเพ็ญทุกกรกิริยา
การบำเพ็ญทุกกรกิริยา
ทางสายกลาง
ทางสายกลาง

  The Dhammic King More
ธสถิตในรอยธรรม
ธสถิตในรอยธรรม
ทรงธรรมเมื่อวันเยาว์ชันษา
ทรงธรรมเมื่อวันเยาว์ชันษา
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
ธ
ธ ก้าวย่างบนทางธรรม
ทศพิธราชธรรม
ทศพิธราชธรรม : ราชธรรมเพื่อชาวไทย
ทศพิธราชธรรม
ทศพิธราชธรรม : ราชธรรมเพื่อชาวไทย

  MCU and International Conference More
การสถาปนามหาวิทยาลัย
การสถาปนามหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ในการสถาปนา
วัตถุประสงค์ในการสถาปนา
ปรัชญามหาวิทยาลัย
ปรัชญามหาวิทยาลัย
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย กับการจัดประชุมนานาชาติ
ประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธ
ประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธ

 
Office of Natinal Buddhism Department of Religious Affairs The Government Public relations Department Mahachulalongkornrajavidyalaya University TRUE Visions