หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
 
  สรุปกำหนดการจัดกิจกรรม
  กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
   อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
   การต้อนรับประมุขสงฆ์และพระเถระผู้ใหญ่ชาวต่างประเทศ
   เวียนเทียนวิสาขบูชา
   พิธีถวายพระราชกุศล
   ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์/ถวายภัตตาหาร
   สวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา
   เทศน์มหาชาติ
   พิธีกวนข้าวทิพย์
กิจกรรมทางวิชาการ
   การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
   การสัมมนาประมุชสงฆ์ ๑๕ ชาต
  กำหนดการพิธีการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากล ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา
  ตารางออกอากาศวิทยุ
  ตารางออกอากาศโทรทัศน์
  ประมวลข่าววิสาขบูชา


มหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together