หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
   วิสาขบูชา :: วันสำคัญสากล
    มติสหประชาชาติ ฉบับที่ ๑
    มติสหประชาชาติ ฉบับที่ ๒

มติมหาเถรสมาคม
    เรื่อง การเตรียมการต้อนรับประมุขสงฆ์ ๑๕ ประเทศ
    เรื่อง การจัดงานวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติประเทศสหรัฐอเมริกา

แถลงการณ์ร่วมมหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together