เปลี่ยนภาษา : Thai Language English Language
PROGRAM VENUE CONFERENCE SYMPOSIUM CULTURE AND ARTS

          การฉลองวันวิสาขบูชาได้มีการปฏิบัติกันมาในประเทศ ที่นับถือพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบัน
           สำหรับในประเทศไทย การฉลองวันวิสาขบูชาได้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่สมัยสุโขทัย เชื่อว่าประเพณีการฉลองวิสาขบูชานี้ได้รับมากจากประเทศศรีลังกา...
MORE HISTORY...
Article of Vesak Message of Buddhist's Leader Gallery of Vesak 2550
     
UNDV is to be held in Hanoi
The fifth United Nations Day of Vesak (UNDV) is to be held in Hanoi, Vietname from 13-17th May in 2008. This is the first ever biggest international Buddhist conference in Vietname. ...

ณ ศูนย์ประชุมพุทธมณฑล นครปฐม และ
และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ประเทศไทย.
นิทรรศการ
สถานที่พัก สำหรับอาคันตุกะนานาชาติ ระหว่างงานประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อมูลสถานที่พัก...
List of Who's Who International Organizing Committee
Office of Natinal Buddhism Department of Religious Affairs The Government Public relations Department Mahachulalongkornrajavidyalaya University TRUE Visions